Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

18
Oct

0
proiect-assoc

Despre proiect

Această platformă on-line este realizată în cadrul proiectului “Inovare în ocupare pentru femei – Voci pentru comunitate! (I.O.F.)”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.3. “Promovarea egalității de șanse pe piața muncii”, prin contractul POSDRU/144/6.3/S/130795.