Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

29
Feb

0
Paşaportul lingvistic europass pentru persoane cu deficienţe de auz

Paşaportul lingvistic europass pentru persoane cu deficienţe de auz

Pasaportul lingvistic europass

Paşaportul Lingvistic Europass pentru Persoane Surde sau cu Deficienţe de Auz îţi permite să descrii abilităţile lingvistice de importanţă vitală pentru a învăţa şi a lucra în Europa.

Paşaportul Lingvistic European foloseşte cele 6 nivele europene ale Cadrului European de Referinţă
Lingvistică(CER) pentru a consemna nivelul de competenţă lingvistică atins într-un format standardizat.
Fiecare abilitate lingvistică este evaluatăla unul dintre cele 6 nivele de compentenţă: Utilizator Începător (A1
şi A2), Utilizator Independent (B1şi B2) şi Utilizator Avansat (C1 şi C2).
Paşaportul Lingvistic Europass pentru Persoane Surde sau cu Deficienţe de Auz a fost realizat de parteneriatul proiectului Deaf Port în cadrul Programului de Învăţare pe Parcursul Întregii Vieţii al Uniunii Europene.
Paşaportul ţine cont de situaţiile specifice şi de constrângerile care sunt aplicabile Persoanelor Surde sau cu Deficienţe de Auz.

Acest Paşaport de Limbă vă permite să înregistraţi limba maternă şi capacitatea dumneavoastră de a comunica atât cu persoanele care aud normal şi cu cele surde sau cu cu deficienţe de auz. Paşaportul Lingvistic European pentru Persoanele Surde sau cu Deficienţe de Auz se referăla capacitatea persoanei care învaţăde a utiliza o altă limbă.