Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

12
Iun

0
prevederi legislative naționale ce privesc domeniul dizabilității adoptate în anul 2016

prevederi legislative naționale ce privesc domeniul dizabilității adoptate în anul 2016

Cele mai importante prevederi legislative naționale ce privesc domeniul dizabilității adoptate în anul 2016 au fost:

 

 1. HOTĂRÂRE nr. 655 din 14 septembrie 2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020 şi a Planului operaţional privind implementarea Strategiei naţionale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi” 2016-2020, emitent Guvernul României;

”+” Este prima Strategie în domeniul dizabilității din România care are ca scop implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități

”+” Este un document legislativ realizat prin implicarea atât a autorităților centrale și locale, cât și a societății civile. Prin efortul societății civile au avut loc inclusiv dezbateri regionale ale Strategiei și Planului operațional aferent

”-” Este o Strategie dificil de implementat în timpul scurt rămas (perioada 2017-2020), planul operațional conținând

168 de măsuri distincte.

 

 1. LEGE nr. 8 din 18 ianuarie 2016 privind înfiinţarea mecanismelor prevăzute de Convenţia privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, emitent Parlamentul României;

”-” Implementarea Legii a început bine prin organizarea alegerilor pentru funcțiile de Președinte și Vice-președinte a Consiliului de Monitorizare din rândul reprezentanților ONG. Din păcate, Președintele ales de Comisia de drepturile omului din Senat a întâmpinat mari dificultăți de e asigura buget pentru funcționare și sediu pentru această instituție. În luna august 2016 a decis să-și depună demisia. Procedura de alegere a Președintelui Consiliului de Monitorizare s-a repetat. Selecția noului președinte nu a luat în considerare susțienerea de către sectorul asociativ.

”-” Punctele focale din ministerele importante pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor

cu dizabilități nu au fost înființate nici până la acest moment.

 

 

 

 1. LEGE nr. 6 din 18 ianuarie 2016 pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, emitent Parlamentul României;

”+” Conține prevederi privind încadrarea în învățământul de masă a copiilor cu tulburări de învățare (dislexia,

disgrafia, discalculia).

 

 1. ORDIN nr. 1.261 din 15 iulie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei superioare de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, emitent Ministerul Muncii, Familiei, Prestațiilor sociale și Persoanelor vârstnice;

”+” Este de menționat că această comisie s-a înființat în subordinea ANPD – Autorității Naționale pentru Persoanele

cu Dizabiltăți.

”-” Există încă numeroase divergențe între deciziile Comisiei superioare și Comisiile din teritoriu.

 

 1. ORDIN nr. 1.887 din 15 septembrie 2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora, emitent Ministerul Muncii, Familiei, Prestațiilor sociale și Persoanelor vârstnice;

 

 1. ORDIN nr. 1.883 din 14 septembrie 2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, emitent Ministerul Muncii, Familiei, Prestațiilor sociale și Persoanelor vârstnice; Ministerul Sănătății;

”+” În evaluarea privind încadrarea copiilor cu dizabilități în grad de handicap se folosește și Clasificarea

Internaţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii, versiunea pentru copii şi tineri (CIF-CT), ceea ce reduce

ponderea încadrării în grad de handicap a copilului doar pe baza diagnosticului medical.

”-” Din păcate, criteriile de încadrare în grad de handicap pentru persoanele adulte cu dizabilitate au rămas

neschimbate, crescând astfel discrepanța între cele două sisteme de evaluare. Totuși, în cazul adulților a fost

finalizată transpunerea întregului sistem de boli din clasificarea ICD 10 în clasificarea CIF, iar anul 2017 va fi destinat

testării noilor criterii de evaluare (grantul japonez).

 

 1. ORDIN nr. 1.985 din 4 octombrie 2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale, emitenți Ministerul Muncii, Familiei, Prestațiilor sociale și Persoanelor vârstnice; Ministerul Educației naționale și Cercetării științifice; Ministerul Sănătății;

”+” Din Comisiile de orientare școlară și profesională se numește prin decizie a inspectorului şcolar general al judeţului/al municipiului Bucureşti și un reprezentant al unei organizaţii neguvernamentale de profil acreditate, cu rol de observator.

”+” Acest Ordin definește existența și caracteristicile facilitatorului care poate oferi suport copilului cu dizabilități în cadrul procesului de învățământ.

 

 1. ORDIN nr. 1.945 din 22 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, emitenți Ministerul Muncii, Familiei, Prestațiilor sociale și Persoanelor vârstnice; Ministerul Educației naționale și Cercetării științifice; Ministerul Sănătății;

 

 1. ORDIN nr. 5.086 din 31 august 2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind şcolarizarea la domiciliu, respectiv înfiinţarea de grupe/clase în spitale, emitent Ministerul Educației naționale și Cercetării științifice;

 

 1. ORDIN nr. 6.134 din 21 decembrie 2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de învăţământ preuniversitar, emitent Ministerul Educației naționale și Cercetării științifice;

 

 1. ORDIN nr. 6.158 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea Planului de acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România, emitent Ministerul Educației naționale și Cercetării științifice;

 

 1. ORDIN nr. 138 din 27 ianuarie 2016 pentru modificarea art. 3 din Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013, emitent Ministerul Muncii, Familiei, Prestațiilor sociale și Persoanelor vârstnice;

 

 

 1. Ordinul MEC 3051/2016 – potrivit căruia trebuie asigurată comunicarea prin utilizarea limbajului mimico-gestual pentru elevii cu deficiențe de auz, pentru ca aceștia să beneficieze de șanse egale la educație. De altfel, elevii cu deficiențe de auz se confruntă cu mai multe probleme în procesul educațional, una dintre acestea fiind lipsa cadrelor didactice cunoscătoare de limbaj mimico-gestual.